A Tale of A Tub

Zondag, 17 maart, 2024

14.00 – 17.00

Songs of Flax: Chapter 2: Breaking Refrains
door MARIE ILSE BOURLANGES, LIZA PRINS
en BERGUR ANDERSON

While we work with our hands and voices, this workshop will guide us through collective singing, embodied work rhythms set by plant fibers, and collaborative labor. Songs of Flax is a research project by Liza Prins and Marie Ilse Bourlanges that delves into the material realities of the historical production of flax, a plant cultivated for its fibers known as linen. The project aims to give these textile practices new relevance today and to identify parallels between labor conditions and protest strategies through song.

This second chapter will focus on the mechanisms that break down and remove the inner layers of flax stalks, so that they slowly reveal the linen fibers. Our work will be supported by two melodies composed by Bergur Anderson that invite lyrics and vocal elaboration; in this way, we will work toward collaboratively crafting our own worksong.

Toegankelijkheid

De workshop wordt in het Engels gehouden, maar er zijn Franse, Nederlandse en IJslandse sprekers aanwezig die met liefde delen van de workshop vertalen. Hoewel het werk van het omzetten van vlas tot linnenvezels fysiek zwaar is, is het niet noodzakelijk de hele middag te staan en bieden we de mogelijkheid om op een minder fysieke manier deel te nemen. De ruimte bevindt zich op de begane grond en is rolstoeltoegankelijk. Een genderneutraal toilet op de eerste verdieping is bereikbaar via een trap; er is geen lift beschikbaar.

Biografieën

LIZA PRINS (1992, Delft) is een kunstenaar, onderzoeker en schrijver gevestigd in Amsterdam. Haar werk richt zich op gefeminiseerde en pre-industriële arbeid, evenals op de materiële en immateriële omstandigheden en instrumenten voor sociale organisatie die daaruit voortkomen. Door middel van performatieve samenwerkingsmethoden zoals re-enactment technieken en improvisatie, probeert ze een verbinding te herstellen met de materiële geschiedenis en sociale verbeelding. Prins studeerde Beeldende Kunst aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en de School of the Art Institute of Chicago, en ze heeft een masterdiploma in artistiek onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam, waar haar scriptie de kruispunten onderzocht van feministische, nieuwe materialistische methodologie en performatieve praktijken. Haar werk was onder meer te zien in Nieuw Dakota in Amsterdam, Hotel Maria Kapel in Hoorn, Kunsthuis SYB in Beetsterzwaag en The Roger Brown House in Chicago. Haar teksten zijn gepubliceerd in academische en minder-academische tijdschriften, boeken en zines, zoals Metropolis M, Snaky Zine, ANTENNAE en Platform Taak. Samen met Marta Pagliuca Pelacani is zij gastheer van de Artistic Research Knitting Circle aan de Universiteit van Amsterdam. Zij wordt ondersteund door het Mondriaan Fonds.

MARIE ILSE BOURLANGES (1983, Parijs) is een interdisciplinaire kunstenaar gevestigd in Amsterdam, wiens praktijk tastbare, performatieve en geschreven materie combineert, binnen gezamenlijke en individuele trajecten. Met bijzondere aandacht voor vergankelijkheid en materialiteit onderzoekt Bourlanges de grenzen tussen het persoonlijke en het publieke, en hoe intimiteit collectief kan resoneren. Door een eco-feministische lens richt haar werk zich op het heroverwegen en verschuiven van de machtsdynamiek [tussen mensen en tussen soorten] en onderzoekt ze de ambivalentie van zorg. Bourlanges studeerde af aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en was artist in residence bij Atelier Holsboer in Parijs, 3bisF Contemporary Art Center (FR) en het European Ceramic Work Centre (NL). Ze ontving de Bewezen Talent Beurs van het Mondriaan Fonds, de artistieke onderzoeksbeurs van de Gerrit Rietveld Academie en heeft internationaal geëxposeerd bij instellingen als 3bisF Contemporary Art Center (FR) met Manifesta biënnale #13, Arti & Amicitiae (NL), Looiersgracht 60 (NL), Hotel Maria Kapel (NL), Forma Art gallery (CH), Kunsthalle Lottozero, (IT) en Koreaanse Keramiek Biënnale. Haar artistieke essays zijn onder meer gepubliceerd door Tubelight magazine, Robida magazine, Simulacrum magazine, P///AKT pool, Journal of Interior Architecture Research (EE) en Parking Lot. Sinds 2012 geeft ze les aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag en tot 2019 aan de Gerrit Rietveld Academie (NL).

BERGUR ANDERSON (1988, Reykjavíc) is een kunstenaar, componist en geluidsmaker die woont en werkt in Rotterdam. Hij werkt voornamelijk met geluid, performance en installatie en verwerkt de fictieve kwaliteiten van geluid in materiële, op tijd gebaseerde en gepubliceerde werken. Bergur studeerde aan de afdeling Fine Arts van de Iceland University of the Arts in 2011 en nam deel aan het Masters Artistic Research programma aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag - waar hij in 2017 afstudeerde. Zijn recente publicaties zijn ‘Around the Songster’s Commune’, een cassette in beperkte oplage met sonische meditaties over middeleeuwse troubadourmethodologieën en -samenlevingen; ‘Night Time Transmissions’, een vinylplaat en het resultaat van onderzoek naar de wereld van polyfone vertellingen; en ‘Poems’, een in eigen beheer uitgebracht kunstenaarsboek gemaakt met Katrina Niebergal, waarin ze elkaars dagelijkse en toevallige rijmpjes verzamelden, gebundeld in een dubbelboek met spreektaalpoëzie.