A Tale of A Tub

Looking for Jesus
JONATHAS DE ANDRADE
9 februari – 9 april, 2017

“Where I come from, Jesus is a blond man with blue eyes. Wandering around the River of Jordan, I realized he hardly could have looked like that.” Dit besef was het uitgangspunt voor Jonathas de Andrade in het streven naar een ‘nieuw gezicht van Jezus’. Zijn installatie Looking for Jesus wordt gepresenteerd in A Tale of A Tub als onderdeel van zijn residentie in het Justus van Effencomplex. De Andrade ontwikkelde dit project tijdens zijn verblijf in Amman, Jordanië, waar hij op zoek ging naar een alternatieve en eigentijdse versie van het gezicht van Jezus: een gezicht dat voldoet aan een niet-westerse standaard. De twintig portretten die De Andrade als mogelijke Jezus presenteert, verbeelden niet de blanke man met blauwe ogen die we kennen uit de westerse iconografie. Looking for Jesus brengt de complexe relatie tussen Oost en West en tussen de christelijke iconografie en het verbod op een voorstelling van God en zijn profeten in de islam aan de orde. De Andrade geeft de nieuwe Jezus een Arabisch uiterlijk en verbreekt hiermee het dominante beeld van Jezus uit de westerse canon. En waarom niet? Jezus was immers een Semiet, zoals de Arabieren. Bezoekers van de tentoonstelling A Tale of A Tub worden uitgenodigd om uit de twintig portretten het nieuwe gezicht van Jezus te kiezen, parallel aan de Nederlandse parlementsverkiezingen. Met de installatie breekt De Andrade op een urgente manier met bestaande en bedreigende beeldvorming.

Ondersteuning

Looking for Jesus werd ondersteund door OUTSET Nederland, het Mondriaan Fonds en Crown Fine Art.