A Tale of A Tub

Open Monumentendag Rotterdam
9–10 september, 2023

Tijdens OPEN MONUMENTENDAG 2023 worden er in A Tale of A Tub historische foto’s getoond van het Justus van Effencomplex. Daarnaast zullen we ons dit jaar niet alleen richten op de historie van het complex, maar zullen we ons ook richten op wie er tegenwoordig woont en wat er leeft. In de tentoonstellingsruimte zullen daarom verhalen en objecten van huidige bewoners te zien zijn, en zullen er gedurende het weekend ook workshops en performances plaatsvinden. De tentoonstelling komt voor uit een bewonersinitiatief dat ondersteund wordt door A Tale of A Tub.
Kijk hier voor meer informatie.