A Tale of A Tub

Running Out of History
MICHAL HELFMAN
30 april – 9 juli, 2017

Voor de tentoonstelling Running out of History transformeert Michal Helfman A Tale of A Tub tot een hybride ruimte die zowel aan een kleurrijk theater als aan een clandestiene achterkamer doet denken. Helfman gebruikt het concept van deze theatrale frontpodium/achterzaalstructuur om te laten zien hoe geopenbaarde en verborgen krachten tegelijkertijd aan het werk zijn in onze maatschappij. Afhankelijk van waar je je in deze structuur bevindt, verschuift je positie voortdurend—van waarnemer naar de waargenomen persoon, van agressor naar danser, van smokkelaar naar kunstenaar. Het theater is immers een plek waar rollen gemakkelijk worden omgedraaid, waar niets is wat het lijkt en waar de realiteit en het symbolische samenvallen. Door middel van abstracte dans, technologie en theater vestigt Helfman onze aandacht op urgente politieke kwesties van rechtvaardigheid, collectieve verantwoordelijkheid, solidariteit en de mogelijkheid van alternatieve perspectieven op onze wereldgeschiedenis. De tentoonstelling test de relatie tussen oost en west, agressor en slachtoffer, smokkelaar en kunstenaar, en verkent manieren waarop het artistieke discours verder kan gaan dan de clichés van historische verhalen.

Ondersteuning

Running out of History werd ondersteund door de Gemeente Rotterdam, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Stokroos, Van der Mandele Stichting, KUNSTENISRAËL en het Mondriaan Fonds.