A Tale of A Tub

smoothing (lines into circles)
9 juli – 28 augustus, 2022

MARIA BARNAS
SEPIDEH BEHROUZIAN
ANNABELLE BINNERTS
SABRINA CHOU
BAHA GÖRKEM YALIM
MAIKE HEMMERS
JOSÉ QUINTANAR
MEREY ŞENOCAK

gecureerd door ALPER TURAN

smoothing (lines into circles) is een tentoonstelling die grimmige hoeken, vlakke stompheid, verticale systemen en kortzichtige veronderstellingen beoogt af te breken door middel van gestuele verkenningen. Kronkelend rond tekstuele en lichamelijke abstracties, en meanderend langs poëtische en geometrische condensaties, volgt de tentoonstelling de transformatie van rechte lijnen in poëtische lijnen. De kunstwerken houden zich tegelijkertijd bezig met de materialiteit van taal, het lichaam en vorm, en creëren zo nieuwe talen om te bekijken, nieuwe lichamen om te lezen, en nieuwe vormen van samenzijn. De werken van Maria Barnas, Sepideh Behruzian, Annabelle Binnerts, Sabrina Chou, Maike Hemmers, José Quintanar, Merey Şenocak, en Baha Görkem Yalım die in smoothing (lines into circles) zijn opgenomen, stellen een cirkel voor als een onbreekbare lijn van elasticiteit – een tegengif voor stijve randen. Aan de hand van de ambiguïteit van poëzie wil de tentoonstelling de rigiditeit van het idee verslaan en tegelijkertijd poëzie een vorm en lichaam geven. De kunstwerken zijn geen enkelvoudige mono-entiteiten, maar samengesteld uit meervoudige onderdelen in collectiviteit. Elk uiteengereten element dient als een uiting, een brief, een bladzijde van een boek, een lid van een lichaam, een onsamenhangende architecturale eenheid, en komt samen in een andere constellatie, een nieuwe volgorde, in een vreemd alfabet. Door dezelfde vorm te herhalen om een nieuw gebaar te krijgen, door hetzelfde gebaar te herhalen om een nieuwe vorm te creëren, door een enkele entiteit in stukken te breken, of stukken te verstrooien om een eenheid te vormen, vormen de werken cycli, circulerend in cirkels.

smoothing (lines in circles) is geïnspireerd op de merkwaardige letter O en de grafische vorm ervan. In het Turks, een genderneutrale taal, is deze letter ook het voornaamwoord voor de derde persoon enkelvoud. Deze queer en posthumane O in het Turks (die tegelijkertijd kan worden vertaald als hij, zij en het) vervaagt het onderscheid tussen man/vrouw, bezield/levend, menselijk/onmenselijk en maakt die binaire veronderstellingen overbodig. Door dit linguïstische kenmerk te combineren met de formele connotaties van een cirkel, een nul en een gat, suggereert O een generatief uitgangspunt om de praktijken van het zien, identificeren en uitspreken van de ander, de derde persoon, de niet-spreker, het vreemde, het non-conformistische te herzien. De tentoonstelling brengt ambivalenties, gaten en leemtes naar voren door deze linguïstische ambiguiteit van het voornaamwoord O synchroon te laten lopen met zijn formele kwaliteit. smoothing (lines into circles) biedt een alfabet van gebaren-in-vormen die kunnen worden vertaald in verschillende omstandigheden waarin men moet vechten tegen de politiek van het vlakke land, op zoek naar meerdere dimensies.