A Tale of A Tub

Spinning the Spindle Towards Pluritopia
ALDO E. RAMOS
16 april – 26 juni, 2022

De tentoonstelling Spinning the Spindle Towards Pluritopia bestaat uit nieuwe en bestaande werken van Aldo E. Ramos in samenwerking met andere kunstenaars, buurtbewoners en denkers gemaakt. De tentoonstelling is gecentreerd rondom een gemeenschappelijke leefruimte, waar onze trajecten met elkaar en de aarde verstrengeld raken. De tentoonstelling, die tot stand zijn gekomen via gesprekken en samenwerkingen met de lokale gemeenschappen in Spangen, is een uitnodiging om van voorouderlijke kennis te leren, om een dekoloniaal pad te bewandelen en om los te komen van het universele verhaal van de moderniteit waarin het leven wordt gezien als een object. Hoe bewegen we ons samen naar een leven in meervoudigheid met de aarde als levend territorium, levend geheugen?

Zoals Rolando Vázquez in het essay Re-calling Earth stelt :Dekoloniale aisthesis houdt zich niet alleen bezig met kritiek op de westerse esthetica, op moderniteit en hedendaagsheid. De inhoud ervan gaat niet alleen over het ontkennen van de dominante orde. Dekoloniale aisthesis gaat over het beoefenen van relationaliteit om de koloniale wond te helen en om mogelijke werelden te realiseren die zijn ontkend. Het tot stof slaan is een noodzakelijke stap in het werk van Aldo, maar deze daad vormt niet de horizon van het werk. De verwerping van het systeem is een stap, maar het dekoloniale pad is niet gericht op vernietiging, maar op het openen, op het overschrijden van omsluitingen. De horizon van dekoloniale aisthesis gaat verder dan verzet: het gaat om genezing, restitutie en herbestaan. In A Tale of A Tub nodigt Aldo’s werk uit om dekoloniale aisthesis als relationaliteit te beoefenen. Het werk houdt zich niet zozeer met performance en representatie bezig, als wel met het weven van relaties, het verzamelen en bewaken van herinneringen, het uitoefenen van de helende kracht van het vertellen van verhalen, het opnieuw herinneren van elkaar, en de staat van anders-zijn mogelijk maken, van ons gemeenschaps-, aarde- en voorouder-zijn. Het is een werk van het invoceren van gemeenschappelijke herinneringen en het aanbieden van relaties.

Biografieën

ALDO E. RAMOS is een griot, een reiziger-dichter, een verhalenverteller, een kunstenaar. Zijn praktijk is gericht op sociale genezing; als reconstructie, herstel en bescherming van voorouderlijke kennis. Hij ziet zichzelf niet als een vernieuwer of schepper, maar als een bewaker die een reeds bestaand bevel ontvangt en uitdrukt. In zijn praktijk is relationaliteit belangrijker dan het werk zelf. Zijn beoefening is een dienst, een actie van offeren, een teruggeven aan de aarde die wordt gevormd door de ervaring van luisteren. Hij beoefent sentipensar en verandert de positie van ‘ik denk’ in het wij als denken-voelen met de aarde.

Ondersteuning

Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt met steun van de Gemeente Rotterdam en het Mondriaan Fonds.