A Tale of A Tub

The total scab-free solidarity and performative silence that struck floor-shows and soundstage from Desert to NJ coast for over half a year
5 september – 1 november, 2020

LARA ALMARCEGUI
MERCEDES AZPILICUETA
DANIEL JACOBY
DAVID MAROTO
FALKE PISANO
VICTOR SANTAMARINA

curate by TIAGO DE ABREU PINTO

De tentoonstelling The total scab–free solidarity and performative silence that struck floor–shows and soundstages from Desert to NJ coast for over a half year ontleent haar titel aan een fragment uit Infinite Jest (een roman van David Foster Wallace) dat zich richt op president Johnny Gentle. Gentle is een nar-achtig personage dat een gebrek aan compromis, verantwoordelijkheid en empathie ten opzichte van anderen belichaamt. Hij betrekt de gemeenschap niet bij zijn beslissingen, noch bevordert hij een gevoel van saamhorigheid onder hen. De werken in deze tentoonstelling betrekken de bezoeker op verhalende en lichamelijke wijze bij een verhandeling over hoe de omgeving het lichaam beïnvloedt, beschermt of verandert in processen van uitwisseling, om in wezen het belang van interrelationaliteit en intersubjectiviteit tussen onszelf en anderen te herbevestigen. In reactie op het karakter Johnny Gentle worden socio–politieke vragen gesteld over de scheiding van het private en het publieke—het begrijpen van het lichaam van binnenuit, en de relatie ervan met de omgeving die ons mogelijk beïnvloedt en door ons wordt beïnvloed. De tentoonstelling ontvouwt uiteindelijk een psycho-topologisch raadsel waarbij de bezoeker wordt betrokken als deelnemer in een “catalogus–roman”, waarin een reeks personages een dialoog opent over solidariteit, collectiviteit, onderlinge afhankelijkheid, en het proces om als mens empathische subjecten te worden.

De tentoonstelling markeert de uitkomst van de inaugurele editie van de jaarlijkse Open Oproep voor Tentoonstellingsvoorstellen, gerealiseerd in samenwerking met en ondersteuning van CBK Rotterdam. De tentoonstelling wordt daarnaast ondersteund door de Gemeente Rotterdam, het Mondriaan Fonds, en Stichting Elise Mathilde Fonds.

Publicaties

The total scab-free solidarity and performative silence that struck floor-shows and soundstages from Desert to NJ coast for over half a year
Door Tiago de Abreu Pinto