A Tale of A Tub

Trade Winds in the Age of Underwater Currents
29 mei – 8 augustus, 2021

SAMI HAMMANA
KRISTINA ÕLLEK
ELISA STRINNA

In Trade Winds in the Age of Underwater Currents presenteert A Tale of A Tub drie solotentoonstellingen van kunstenaars die op verschillende wijzen onderzoek verrichten naar de fenomenen diepzeemijnbouw, kustecologie en onderwater kabelnetwerken. De betrokken kunstenaars koppelen verschillende stemmen en perspectieven aan elkaar om bewustzijn te genereren over de manieren waarop de winning door diepzeemijnbouw en het aanleggen van kabelinfrastructuren de bodems van zeeën en oceanen uitput en vervuilt, en de teloorgang van de biodiversiteit in onderwater- en kustecosystemen in de hand werkt. Kristina Õllek (EE) onderzoekt in haar artistieke praktijk de veranderende ecologische samenstelling van de Nederlandse kustlijn en werpt een kritisch licht op het afgraven van delfstoffen zoals kobalt, nikkel, zilver en mangaan van de zeebodem, om ze in te zetten voor de productie van hernieuwbare energietechnologieën in de zogenaamde blauwe economie. Sami Hammana (NL) trekt parallellen tussen het Nederlands koloniaal verleden en huidige financiële praktijken die zich wereldwijd via onderzeese kabelnetwerken verspreiden. De hypothese van zijn onderzoeksproject is simpel: er is geen functioneel verschil tussen de koloniale praktijken van de VOC-vloot en de hedendaagse speculatieve markteconomie die wereldwijd via onderzeese kabels wordt gepropageerd. In een doorlopend onderzoek naar de toenemende onderlinge afhankelijkheid van technologische en geologische landschappen, materiële en virtuele realiteiten, en natuurlijke en artificiële werelden presenteert Elisa Strinna (IT) haar recente werk rond transatlantische kabelnetwerken die een globaal systeem van informatieoverdracht ondersteunen.

Ondersteuning

Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt met steun van de Gemeente Rotterdam, het Mondriaan Fonds en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting. Het publieksprogramma komt tot stand in samenwerking met de Ambassade van de Noordzee. De presentatie van Kristina Õllek is mogelijk gemaakt met steun van de Cultural Endowment of Estonia, het Estonian Contemporary Art Development Centre, de Estse Ambassade in Den Haag, en Plado Art Service.