A Tale of A Tub

Z (as in Zigzag)
30 augustus – 23 november, 2014

MAURICE BLAUSSYLD
KELLY SCHACHT

De tentoonstelling Z (as in Zigzag) verbindt de geschiedenis van A Tale of A Tub, het voormalige badhuis, met haar huidige en toekomstige functie en positie. Hoewel het Justus van Effencomplex een openbare ruimte is, wordt het vaak beschouwd als een private, intieme omgeving: een gemeenschap die in het centrum van een eigenzinnige buurt ligt. Wat is de rol van een kunstruimte in deze context? Wat gebeurt er met een plek die de spanningen bewoont tussen openbaar en privé, herinnering en ervaring en verleden en toekomst? De titel van de tentoonstelling is ontleend aan een televisie-interview met Gilles Deleuze. Tijdens het interview stelt de Franse filosoof dat de letter Z een verbinding tussen twee verschillende elementen betekent, net zoals de bliksem de hemel en de aarde met elkaar verbindt. Het zijn verbanden die niet altijd zichtbaar zijn, laat staan direct begrijpelijk. Het is echter juist door de verbinding dat we inzicht kunnen krijgen in de verschillende elementen. De tentoonstelling gaat over aanwezigheid en afwezigheid, over de grenzen daartussen en het moment waarop het niet-zichtbare ook het zichtbare bepaalt. Maurice Blaussyld en Kelly Schacht onderzoeken hoe herinneringen zich verhouden tot ruimte en materialen. In hun werk bevragen ze zowel de grenzen van kennis als de grenzen van onze ervaring van tijd en transformatie. Z (as in Zigzag) functioneert zowel als een belofte en als een herinnering, door te verwijzen naar de opening van een nieuwe organisatie en de heropening van de historische ruimte van het badhuis.

Ondersteuning

Z (as in Zigzag) werd ondersteund door het Materiaal Fonds, de Gemeente Rotterdam en private sponsors.